MASK TABÚ

Un proiect fotografic despre mascarea chipului ori deghizarea întregului trup, despre ocultarea propriei identități și depersonalizarea caracterului de sine.

Interpretarea unor roluri și întruparea unor personaje care transfigurează propria identitate, ori care reflectă opusul personalității celor mascați poate trimite citirea fotografiilor realizate într-un cadru mai atent la psihologia subiectelor pozate, la jocul modificărilor de caracter.

Proiectul investighează tradiții locale ce au masca drept recuzită principală în experimentarea ritualurilor, fotografiile având si un caracter de documentar imagistic.

 

A photographic project about masking the face or disguising the whole body, about obliterating one’s own identity and overcoming daily taboos / bans. The interpretation of roles and the incarnation of characters that transfigure their own identity, or reflecting the opposite of the masked personality, can send reading of the pictures taken in a closer context to the psychology of the posed subjects, the play of character changes.

The project investigates local traditions that have the mask as the main props in experiencing rituals, and the photographs also have a documentary character.

 

Scroll to Top